Groby zasłużonych Szczecinian

WIELOPOLSKI ALFRED

[19.10.1905 Chroberz-24.05.1994 Szczecin] - historyk.

Kwatera 42d-13-4.

Nie tylko potomek arystokratycznego rodu, ale także arystokrata ducha. Wszechstronnie wykształcony, władający biegle kilkoma językami erudyta po ukończeniu studiów w Polsce, Francji i Szwajcarii podjął pracę w administracji państwowej. W 1947 r. przyjechał do Szczecina, by zostać wykładowcą historii gospodarczej i skarbowości szczecińskiej filii poznańskiej Akademii Handlowej. Kiedy w 1951 r. został bezpodstawnie zwolniony z pracy, schronienie znalazł w szczecińskim Archiwum Państwowym. W 1956 r. odzyskał stanowisko w Politechnice Szczecińskiej nie zerwał jednak współpracy z archiwum. W 1959 r. uzyskał tytuł profesorski. Jego dorobek naukowy jest imponujący - kilka książek, setki referatów i artykułów. Wśród nich bardzo ważne dla badań nad historią regionu: Gospodarka Pomorza Zachodniego w latach 1800-1918 i Ustrój polityczny Pomorza Zachodniego w XIX w., Szczecin w dobie wojen napoleońskich a także imponujący Zarys gospodarczych dziejów transportu do 7939. Za swoje osiągnięcia naukowe otrzymał tytuły doktora honoris causa Politechniki Szczecińskiej i Uniwersytetu Szczecińskiego.